Mimořádné opatření MZČR z 9. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. 

Tato povinnost se však nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

V Macešce tedy děti ani lektorky roušku mít nemusí.       

Share Button