Pedagogické vedení

S dětmi pracují vždy dvě lektorky, z nichž alespoň jedna má kvalifikaci pedagoga v minimální verzi podle zákona o pedagogických pracovnících. Druhá z lektorek může být pomocná vychovatelka bez pedagogického vzdělání, musí mít však zkušenosti s prací s malými dětmi. Preferujeme zdravotní sestry nebo sociální pracovnice.

fotokolaž1 macesky2012

Share Button