Potvrzení o řádném očkování

Od ledna je také v Macešce vyžadováno potvrzení o řádném očkování dítěte a to jak u stávajících dětí, tak u nově nastupujících. Toto potvrzení je součástí Maceškové přihlášky, a stávající děti mohou využít dodatečné potvrzení.

Prosíme o potvrzení a odevzádní vašim lektorkám!

Děkujeme za vstřícnost!

Share Button