Provozní řád a ŠVP MACEŠKY .

Standardy:

 • ŠVP Maceška v návaznosti na rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání

 • Provoz Macešky 4 hodiny, možnost nadstandardu

 • Počet dětí ve skupině maximálně 15

 • Nad 6 dětí ve skupině dvě lektorky

 • Věk dětí 2 roky a starší

 • Kvalifikace lektora

 • Splňujeme všechny hygienické normy

 • Cena stanovena na 300 Kč


Podmínky přijetí:

 • Věk dítěte minimálně 2 roky

 • Dítě může být na plenách

 • Možnost zvykání s rodičem (dle domluvy s lektorkou)